Objavljeno: 5. december, 2019

Nov prometni režim v Štorah

V Štorah do naših poslovnih prostorov dostopate preko nadvoza, v smeri Svetina.

V Teharjih vas na to opozori nov jumbo plakat.

Dobrodošli