UPRAVA IN VELEPRODAJA

Marko Kovač, direktor

Tel: +386 (0)4 25 68 700
Tel: +386 (0)41 630 225
E-pošta: marko@opeka.si

Nataša Kovač, vodja komerciale

Tel: +386 (0)4 25 68 719
Tel: +386 (0)41 202 901
E-pošta: natasa@opeka.si

Gregor Jazbec, komercialist

Tel: +386 (0)3 780 58 72
Faks: +386 (0)3 780 58 73
Tel: +386 (0)31 673 673
E-pošta: gregor@opeka.si

Računovodstvo

Tel: +386 (0)4 25 68 715
E-pošta: opeka@siol.net

MALOPRODAJA

Prodajni center Štore 

Železarska cesta 3, 3220 Štore
Tel: +386 (0)3 780 58 75
Faks: +386 (0)3 780 58 78
E-pošta: opeka@siol.net

Prodajni center Škofja Loka

Kidričeva cesta 99 A, 4220 Škofja Loka
Tel: +386 (0)4 51 51 704
Faks: +386 (0)4 51 51 705